WornOnTV.net
  • Pin itGorgi’s white tuxedo jumpsuit on The Project

Gorgi’s white tuxedo jumpsuit on The Project

Dress: Jayde Tux Jumpsuit by Forever New

Worn by: Gorgi Coghlan
Posted on: January 10, 2019
Posted by: Steph
Tags: , The Project, Gorgi Coghlan

Shop This Style:

https://rstyle.me/n/dehd4mcb6vf at Forever New $159.99 AUD
Forever Newexact match
Jayde Tux Jumpsuit at The Iconic $159.99 AUD
The Iconicexact match

Outfit Images:

Jayde Tux Jumpsuit by Forever New worn by Gorgi Coghlan (Gorgi Coghlan) on The Project
Jayde Tux Jumpsuit by Forever New worn by Gorgi Coghlan (Gorgi Coghlan) on The Project
Pin it