WornOnTV.net

 

 

  • Pin itAna’s white eyelet kimono jacket on The View

Ana’s white eyelet kimono jacket on The View

Jacket: Britney Kimono-Style Jacket by Kobi Halperin

Worn by: Ana Navarro
Posted on: August 1, 2019
Posted by: Steph
Tags: , The View, Ana Navarro
Outfit Images:
Britney Kimono-Style Jacket by Kobi Halperin worn by Ana Navarro  on The View

Britney Kimono-Style Jacket by Kobi Halperin worn by Ana Navarro on The View

Pin it