WornOnTV.net

 

 

  • Pin itSunny’s white zebra stripe dress on The View

Sunny’s white zebra stripe dress on The View

Dress: Xena Zephyr Midi Dress by All Saints

Worn by: Sunny Hostin
Posted on: November 14, 2019
Posted by: Steph
Tags: , The View, Sunny Hostin
Shop This Style:
ALLSAINTS Xena Zephyr Midi Dress   Nordstrom at Nordstrom$350
Nordstromexact match
ALLSAINTS Xena Zephyr Pleated Midi Dress  Women - Bloomingdale s at Bloomingdales$290
Bloomingdalesexact match
XENA LONG ZEPHYR DRESS at All Saints$350
All Saintsexact match
Outfit Images:
Xena Zephyr Midi Dress by All Saints worn by Sunny Hostin  on The View

Xena Zephyr Midi Dress by All Saints worn by Sunny Hostin on The View

Pin it

Sunny Hostin (played by Sunny Hostin) on The View on ABC was spotted wearing this white zebra stripe dress on The View on Nov 14 2019's episode. Sunny's Dress is the Xena Zephyr Midi Dress by All Saints. For shoppable links visit wornontv.net/160609