WornOnTV.net

 

 

  • Pin itGorgi’s black bird embroidered dress on The Project

Gorgi’s black bird embroidered dress on The Project

Dress: Eden Dress by Moss and Spy

Worn by: Gorgi Coghlan
Posted on: December 7, 2017
Posted by: Steph
Tags: , The Project, Gorgi Coghlan
Shop This Style:
Outfit Images:
Eden Dress by Moss and Spy worn by Gorgi Coghlan  on The Project

Eden Dress by Moss and Spy worn by Gorgi Coghlan on The Project

Pin it

Gorgi Coghlan (played by Gorgi Coghlan) on The Project on ten was spotted wearing this black bird embroidered dress on The Project on Dec 07 2017's episode. Gorgi's Dress is the Eden Dress by Moss and Spy. For shoppable links visit wornontv.net/86186