Arrow

Episodes

Blast Radius” Outfits

Season 2 Episode 10 (2x10) of Arrow