Arrow

Episodes

The Return” Outfits

Season 3 Episode 14 (3x14) of Arrow