Arrow

Episodes

Nanda Parbat” Outfits

Season 3 Episode 15 (3x15) of Arrow