Arrow

Episodes

Sara” Outfits

Season 3 Episode 02 (3x02) of Arrow