Arrow

Episodes

Taken” Outfits

Season 4 Episode 14 (4x14) of Arrow