Arrow

Episodes

Taken ” Outfits

Season 4 Episode 15 (4x15) of Arrow