Arrow

Episodes

Legacy” Outfits

Season 5 Episode 01 (5x01) of Arrow