Arrow

Episodes

Tribute” Outfits

Season 6 Episode 02 (6x02) of Arrow