Arrow

Episodes

Inheritance” Outfits

Season 7 Episode 17 (7x17) of Arrow