Arrow

Episodes

Level Two” Outfits

Season 7 Episode 04 (7x04) of Arrow