Awkward

Episodes

Hashtag Drama” Outfits

Season 4 Episode 16 (4x16) of Awkward