Alexis's white floral robe on Dynasty Alexis's white floral robe on Dynasty View Outfit
Fallon's lace trimmed robe on Dynasty Fallon's lace trimmed robe on Dynasty View Outfit
Diana's green floral robe on Younger Diana's green floral robe on Younger View Outfit
Fallon's pink floral silk robe on Dynasty Fallon's pink floral silk robe on Dynasty View Outfit