Tamron's green metallic mini dress on Tamron Hall Show Tamron's green metallic mini dress on Tamron Hall Show View Outfit