Modern Family

Episodes

Thanksgiving Jamboree” Outfits

Season 8 Episode 07 (8x07) of Modern Family