/tag/nikita-season-4-episode-4

Where to buy clothes worn on Nikita on The CW.

Nikita

Network: The CW

NikitaAlexAmandaSeymour
Alex's grey two tone blazer on Nikita Alex's grey two tone blazer on Nikita View Outfit
Nikita's camo pants with zip pockets on Nikita Nikita's camo pants with zip pockets on Nikita View Outfit