The Kings of Napa

Episodes

She's Gotta Crush It” Outfits

Season 1 Episode 02 (1x02) of The Kings of Napa