The White Lotus

Episodes

Departures” Outfits

Season 1 Episode 06 (1x06) of The White Lotus