WornOnTV.net

 

 

Where to buy clothes worn by Keri on Pearson.


Pearson

Network: USA

JessicaKeriYoli
Keri's white button down blouse on Pearson Keri's white button down blouse on Pearson View Outfit
Keri's coat on Pearson Keri's coat on Pearson View Outfit
Keri's belted high-waisted pants on Pearson Keri's belted high-waisted pants on Pearson View Outfit
Keri's tan keyhole sweater on Pearson Keri's tan keyhole sweater on Pearson View Outfit
Keri's polo sweater on Pearson Keri's polo sweater on Pearson View Outfit